InnerMovement Yoga Docentenopleiding

Van reiziger naar reisbegeleider

Een verdiepende opleiding

InnerMovement Yoga Docentenopleiding

Tijdens de yoga docentenopleiding van InnerMovement, leer je niet alleen les te geven in de houdingen, maar ook hoe je de yogafilosofie integreert in je lessen. Dit stelt je in staat om afgestemd op jezelf, het moment en je leerlingen les te geven. De houdingen zijn daarbij een middel om je leerlingen de belangrijkste inzichten uit de yogafilosofie te laten ervaren.

De yogadocenten opleiding bestaat uit de basisopleiding die wordt opgevolgd door een aantal verplichte verdiepingsmodules. In totaal is de leerstof van de docentenopleiding verspreid over 4 jaar, met minimaal 500 contacturen. Deze periode is van belang om voldoende oefening in het lesgeven op te doen en om de lesstof te integreren in je lessen. In de basisopleiding van twee jaar leer je de belangrijkste concepten uit de yogafilosofie en chakrapsychologie kennen en ervaren. We geloven erin dat je als yogadocent eerst zelf de reis naar binnen hebt te maken, om te kunnen voorgaan bij je leerlingen. Je kan immers alleen lesgeven in dat wat je zelf hebt ervaren.

Na de basisopleiding vervolg je het pad tot yogadocent door je verder te verdiepen in de verplichte modules zoals Kunst van het lesgeven, Zelfonderzoek, Anatomie en het praktijk examen. Daarnaast kan je vanaf het derde jaar ook een aantal keuzemodules volgen zoals bijvoorbeeld Ayurveda verdieping, Yin yoga en Tantra.

Na het volbrengen van deze docentenopleiding, zal yoga niet langer iets zijn wat je alleen op de mat ervaart, maar wat je hebt integreerd als levenswijze.

Wil je de yogafilosofie en levenswijze echt eigen maken? Wordt dan docent en geef er les in!

Overzicht InnerMovement Yoga Docentenopleiding  Jaar 1

Data

Start datum: Januari 2024

19 en 20 januari, 16 en 17 februari,
15 en 16 maart, 12 en 13 april
10 en 11 mei, 7 en 8 juni
30 en 31 augustus,
28 en 29 september
25 en 26 oktober, 22 en 23 november

Les- en contacturen

125 uur les in 20 lesdagen
3 uur persoonlijke coaching

Docenten

Jitske van der Velde
Chris Kleinschmidt

Investering

€ 2.000 bij aanmelding voor 1 okt 2023

€ 2.250 bij aanmelding na 1 okt 2023 

Leer lesgeven vanuit het moment

Geef les vanuit een open en ontvankelijke houding

Integreer yoga als levenswijze

Volg het pad van de yogi op en naast de yogamat

Onderscheid jezelf als yogadocent

Geef kwalitatieve en verdiepende lessen

“Je kan alleen les geven, in wat je zelf ervaren hebt”

Opbouw

Overzicht van de volledige opleiding

In vier jaar tijd leer je stap voor stap alles wat je nodig hebt om yogales en meditatieles te geven. Onder de schematische weergaven kan je per onderdeel uitgebreid lezen wat je kan verwachten.

01

Yes! Je innerlijke reis is begonnen! Het eerste jaar van Basic InnerMovement heeft de laagste uren belasting omdat de leerstof vaak als intens en soms zelfs mindblowing wordt ervaren. Fijn om daar alle ruimte voor te hebben.

02

Je persoonlijk reis gaat door. Je kennis en ervaring van jezelf en yoga groeit. Ook maak je in het tweede jaar de start met les geven. In de eerste didactische module ga je hier spelenderwijs mee oefenen.

03

Het fundament is gelegd. Je hebt de basis afgerond en duikt nu vol de verdieping in. Verplichte modules zoals didactiek en anatomie zullen doorgaan. Daarnaast kan je je gaan verdiepen in de onderwerpen die jij interessant vindt zoals Ayurveda, Yin, Tantra & Yoga of Meditatie.

04

In dit laatste jaar zet je je laaste stappen naar het docentschap. Je volgt nog steeds modules naar keuze en in dit jaar vindt je zelfonderzoek plaats en doe je examen. Gefeliciteerd je bent een bekwaam en volwaardig yogadocent!

Aanvullende informatie

In het menu hieronder vind je de belangrijkste informatie over de yogadocentenopleiding.

Algemene werkwijze van de opleiding

We onderscheiden ons van andere opleidingsprogramma’s door een unieke combinatie van de authentieke Oosterse yogafilosofie met hedendaagse Westerse psychologische. De yogafilosofie is een belangrijke kapstok, omdat het een ervaringsgericht pad laat zien naar thuiskomen bij jeZelf. De Westerse psychologie verschaft effectieve inzichten en leervormen in persoonlijke ontwikkeling.

Deze combinatie maakt het mogelijk om in onze programma’s duurzame transformaties te doorgaan waarbij je bewustzijn verruimt en de verbinding met jezelf en anderen toeneemt.

Persoonlijke aandacht en veiligheid
In onze Yoga Docentenopleiding  hechten we veel waarde aan persoonlijke aandacht, respect voor ieders persoonlijke pad, kleinschaligheid en kwaliteit. Wij geloven namelijk dat je als mens alleen kunt leren en transformeren als er voldoende veiligheid en gelijkwaardigheid aanwezig is. De docenten van InnerMovement stellen zich dus niet op als Guru, maar hebben zich wel onderscheiden in levenservaring en de stappen die ze al op het pad hebben gezet.

Op basis van deze veiligheid ontstaat er bereidheid om naar jezelf te kijken, ook als daarbij donkere delen van jezelf tegenkomt. De beweging naar binnen is voor veel mensen niet natuurlijk, doordat we al jong de aandacht naar buiten leren te richten. Ons zelfbeeld is daardoor voor een belangrijk deel gevormd door projecties, concepten en plaatjes over de uiterlijke wereld. Hiermee hebben we geleerd te overleven, maar weet jij ook wat het is om echt te leven? 

Onderscheidings vermogen
In de opleiding leer je te onderscheiden tussen binnen en buiten, tussen aangeleerde waarheden en jouw doorleefde waarheid. Je leert de subtiliteit en wijsheid van je innerlijke wereld te onderscheiden van de plaatjes en concepten die je hebt opgedaan in de uiterlijke wereld. Dit onderscheidingsvermogen zullen we beoefenen als een spierbal, zodat je jezelf geleidelijk aan vrijmaakt van de conditioneringen die lijden in je leven veroorzaken. Dit leerproces kost tijd en vindt voornamelijk plaats in de ervaring.

Yogadocent
Naast dit persoonlijk pad van ontwikkeling, leiden we  je op tot yogadocent.  Deze twee zijn onlosmakelijk verbonden. Wanneer je mensen wilt begeleiden naar een laag van ontspanning en stilte, dan is het nodig dat jij heel vertrouwd bent met de routes daarna toe in jezelf. Zoals een reisleider een groep voor gaat naar de bijzondere plekken van een land, zo ga jij als yogadocent ook voor, naar de ervaring van de bijzondere plekken in jezelf. We leren je hoe je yogales kan geven uit een plek van stilte in jou. Daarmee is een yogales geen trucje wat je doet, maar een oorspronkelijk ervaring in dit moment. Dit is het meest aangenaam, zowel voor jou als docent, als voor de leerlingen die je les geeft.

Natuurlijk leren we je ook alle praktische vaardigheden die je nodig hebt om les te kunnen geven. We leren je hoe het lichaam werkt in relatie tot de fysieke houdingen, de juiste aanwijzingen te geven en ook welke variaties je kan toepassen zodat je lessen voor iedereen geschikt zijn. Je leert over verschillende manieren van lesopbouw, stemgebruik en hoe je kan corrigeren. Ook leer je meditatie en adem technieken en hoe je hierin begeleiding kan geven.

Opbouw van de opleiding

De opleiding tot yogadocent bevat 500 contacturen in ongeveer 4 jaar. Je kan er altijd langer over doen. En in sommige situaties is ook een korter traject mogelijk. 

Jaar 1

Basis opleiding: Jaar 1

Jaar 2

Basis opleiding: Jaar 2
Module: Kunst van het lesgeven 1

Jaar 3

Module: Yoga Verdieping
Module: Kunst van het lesgeven 2
Module: Anatomie
Module: Keuze module(s)

Jaar 4

Module: Yoga Verdieping
Module: Kunst van het lesgeven 3
Module: Zelfonderzoek
Module: Praktijkexamen
Module: Keuze module(s)

Basisopleiding

De tweejarige basisopleiding is onderdeel van de Yoga Docentenopleiding, maar ook een op zichzelf staande opleiding voor mensen die geen yogadocent willen worden. Daarom is de basisopleiding als losstaand element beschreven. Voor meer informatie over de werkwijze en inhoud van de basisopleiding, ga dan naar Basic InnerMovement

Het fundament wat je legt in de basis opleiding staat niet los van het yogadocentschap. We geloven dat het de essentiële aspecten zijn die een goede yogadocent nodig heeft om ervaren te hebben, voor je er zelf les in kan geven. Leer hieronder meer over de onderwerpen die aan bod komen in de basis opleiding.

De pilaren van basisopleiding 

 1. De yogafilosofie

De yogafilosofie is het vertrekpunt -en eindpunt van deze reis naar binnen.

De eeuwen oude yogatraditie beschrijft nauwkeurig verschillende routes om bewust in verbinding te zijn met je lichaam, je gevoelswereld (emoties en gevoelens) je geest en vooral in verbinding met wat je ten diepste bent. Het is de verbinding met jezelf, die je een ervaring van diepe rust, stilte en ontspanning geeft. De Yogasūtra’s van Patañjali (waaronder het achtvoudige pad), de Advaita Vedanta (non dualiteit) en het wereldbeeld vanuit de Samkhyaleer zijn belangrijke pijlers vanuit de yogafilosofie die we uitgebreid zullen behandelen en ervaren. Ook leer je uitgebreid over de chakra leer de basis legt voor de tweede pilaar van de opleiding.

 1. Chakrapsychologie

Daarnaast passen we de Chakrapsychologie toe om de verschillende lagen van ons menszijn te ontdekken, te herkennen en toe te passen op actuele thema’s in ons leven. Naarmate je de chakra’s en hun kwaliteiten beter leert kennen, ben je beter in staat om onbalans in je lichaam en geest te herkennen.

 1. Yoga, ademwerk en meditatie

Tijdens de opleiding zijn yogalessen, pranayama’s (ademwerk) en meditaties een vast onderdeel, omdat dit de beweging naar binnen op een ervaringsgerichte wijze ondersteunt. Eigenlijk brengen we met de yoga houdingen de filosofie in beweging. Het lichaam is daarbij het instrument om aanwezig te zijn in dit moment en de yogahoudingen zijn een middel om de yogafilosofie te ervaren. Vaak willen we alles met ons hoofd begrijpen, maar ons lichaam bezit een eigen wijsheid en andere vermogens dan het hoofd.  

 1. Moderne psychologie en werkvormen

We beperken ons tijdens de opleiding echter niet tot de yogafilosofie, meditaties en yogahoudingen. Een andere rode draad door de opleiding zijn de moderne psychologische stromingen en werkvormen. Hierdoor zijn we in staat om de yogafilosofie op andere creatieve vormen over te brengen. We laten ons daarbij inspireren door IFS, systemisch werken, emotioneel lichaamswerk, haptonomie, mindfulness, dans, inquiries en verschillende vormen van groepsdynamiek.

 1. Persoonlijk ontwikkeltraject

De laatste pilaar in de opleiding is het persoonlijke ontwikkeltraject. Jij bent het vertrekpunt -en eindpunt van de reis naar binnen. Je vertrekt bij wie je nu denkt te zijn en eindigt bij de ontmoeting met jezelf. Dit ondersteunen we door ruimte te bieden tijdens de opleidingsdagen voor je persoonlijke leerproces en uitdagingen. Twee keer per jaar ontvang je individuele begeleiding in een coachingsgesprek met de hoofddocenten, waarbij er de gelegenheid is om dieper in te gaan op persoonlijke vraagstukken. Andere onderdelen die bijdragen aan het integreren en toepassen van de lessen die worden gegeven in de opleidingsweekenden zijn; het starten van een eigen yoga -en meditatie practise, het uitvoeren van persoonlijke opdrachten, het bijhouden van een logboek, het maken van Chakra werkstukkken en deelname aan een intervisie groep met andere deelnemers. In het tweede jaar zal een oefengroepje voor het geven van yogalessen, ook een onderdeel zijn van het programma.

Modules

Tijdens het tweede basis jaar start de eerste opleidingsmodule: De kunst van het lesgeven. Na het afronden van de eerste twee jaar, vervolgt jouw reis zich met verschillende modules. Net als de basisopleiding zijn de verdiepingsmodules los te volgen of als onderdeel van de Yoga Docentenopleiding. Om je diploma als yogadocent te behalen zijn de volgende modules vast onderdeel van de opleiding. Het zijn onder andere gericht op vaardigheden die je nodig hebt om les te geven.

1. Kunst van het lesgeven 1
2. Kunst van het lesgeven 2
3. Kunst van het lesgeven 3
4. Yoga Verdieping
5. Anatomie
6. Zelfonderzoek
7. Praktijkexamen

Naast de ‘vaste’ modules zijn er ook keuze modules. Dit is onderdeel geeft jou de flexibiliteit om je te verdiepen in de onderwerpen die je het meest interesseren. Op Advanced InnerMovement kan je over alle modules meer lezen. Op dit moment zijn nog niet alle modules weergegeven. Gedurende de komende jaar zullen er extra modules aan toegevoegd worden.

Praktische informatie

Toelating

De opleiding is toegankelijk voor iedereen die minimaal twee jaar yoga-ervaring heeft, ouder is dan 25 jaar en die in staat is om op de stof op hbo niveau te verwerken. Als vooropleiding verwachten we minimaal havo-niveau of vergelijkbaar. Ook dien je lichamelijk en geestelijk redelijke gezond te zijn. Voor de definitieve toelating zal er een toelatingsgesprek plaatsvinden met een van de docenten.

Opleidingsdata

De opleidingsblokken van het eerste jaar in 2024 vinden altijd op de vrijdag en zaterdag plaats, met uitzondering van 28 +29 september (zaterdag en zondag). Onder voorbehoud zijn de lestijden 10.00 tot 17.00.

 • Opleidingsblok 1: 19 + 20 januari
 • Opleidingsblok 2: 16 + 17 februari
 • Opleidingsblok 3: 15 + 16 maart
 • Opleidingsblok 4: 12 + 13 april
 • Opleidingsblok 5: 10 + 11 mei
 • Opleidingsblok 6: 7 + 8 juni
 • Opleidingsblok 7: 30 + 31 augustus
 • Opleidingsblok 8: 28 + 29 september
 • Opleidingsblok 9: 25 + 26 oktober
 • Opleidingsblok 10: 22 + 23 november

Locatie

De opleiding werd de afgelopen jaren gegeven in de yogaschool Yogaya in het centrum van Utrecht aan de Westerkade 23.  We zijn op dit moment echter op zoek naar een andere locatie in de buurt van Utrecht. Daarbij zullen we uiteraard rekening houden met de bereikbaarheid van de locatie. We zullen de locatie ruim voor de start van de opleiding communiceren

Introductiedagen

Tijdens onze introductiedagen ben je van harte welkom om kennis te maken met de yogadocenten opleiding van InnerMovement. In de het  eerste deel geven we yogales waarmee je onze stijl van lesgeven kunt ervaren. Vervolgens krijg je informatie over de opleiding en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Je kunt dan ook kennismaken met de hoofddocenten en er zijn oud deelnemers aanwezig die hun ervaringen met je delen. Kijk hier Voor meer informatie over de introductiedagen.

Toelatingsgesprek

Heb je belangstelling voor de yogadocentenopleiding van InnerMovement, stuur ons dan een mail. Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier van ons.

Vervolgens plannen we een toelatingsgesprek. Tijdens het toelatingsgesprek kan je al je vragen stellen en maak je kennis met 1 van de hoofddocenten. Gezamenlijk verkennen we of de basisopleiding bij je past, door meer te horen over je achtergrond en motivatie om aan de basis opleiding deel te nemen. Als je ergens anders al een (gedeeltelijke) yoga- opleiding gevolgd, dan bepalen we samen met jou in welk studiejaar je het beste je yogaopleiding kunt voortzetten of voltooien en welke vrijstellingen je hebt.

Als er dan van beide kanten een match is ontvang je een inschrijfformulier, inclusief de algemene voorwaarden. Zodra wij je inschrijfformulier hebben verwerkt ontvang je van ons de factuur voor het eerst jaar. Na betaling ben je deelnemer van de basisopleiding en zal je voor de start voor de opleiding nog aanvullende info ontvangen met praktische informatie.

Vrijstellingen en zij-instroom

Ook wanneer je een (gedeelte van) andere yoga docentenopleiding hebt gevolgd, kan de  yogadocenten opleiding van InnerMovement een mooie aanvulling of verdieping bieden. In overleg is het mogelijk om vrijstellingen te ontvangen voor specifieke onderdelen. Vanwege het doorlopende karakter van de opleiding, is het niet altijd mogelijk om deze vrijstelling praktisch te vertalen naar een verkorting van de studieduur.

Erkenning

Op dit moment loopt er een aanvraag bij de Vereniging Yogascholen Nederland (VYN) om erkent te worden als opleiding. Om de erkenning te krijgen dient de eerste groep yogadocenten afgestudeerd te zijn, waarna de VYN de opleiding zal evalueren. In 2023 zijn de eerste yogadocenten afgestudeerd, dus we verwachten binnenkort de erkenning rond te hebben.

Studiebelasting

We maken hierbij onderscheid tussen contacturen en de totale studiebelasting.

Eerste jaar:

 • 10 opleidingsblokken – 125 contacturen
 • 2 coachingsgesprekken – 3 contacturen
 • 8 intervisie bijeenkomsten – 24 uur studiebelasting, waarvan 2 contacturen
 • Zelfstudie en persoonlijke opdrachten – 80 uur minimale studiebelasting

In totaal 232 uur studiebelasting, waarvan 130 contacturen

Tweede jaar:

 • 10 opleidingsblokken – 125 contacturen
 • 2 coachingsgesprekken – 3 contacturen
 • 8 intervisiebijeenkomsten – 24 uur studiebelasting
 • Zelfstudie en persoonlijke opdrachten – 80 uur minimale studiebelasting

In totaal 232 uur studiebelasting, waarvan 128 contacturen

Derde en vierde jaar

De exacte studiebelasting is verschillende per module en is afhankelijk van het aantal modules dat je volgt. Per module is de studiebelasting weergegeven op Advanced InnerMovement. Gemiddeld is de studie belasting vergelijkbaar met de eerste jaren, Gemiddeld 5 to 8 uur per week.

Kosten, betaling en annulering

Kosten

Iedere studiejaar bestaat uit gemiddeld 125 les uur. De de opleidingskosten voor het studiejaar 2024 bedragen €2.250,-. Dit bedrag is inclusief €250,- inschrijfgeld. Per jaar worden de kosten van het lesgeld vastgesteld, door het voorafgaande bedrag met de inflatie te corrigeren.

Bij aanmelding voor 1 oktober 2023 ontvang je een korting van € 250,- een zijn de opleidingskosten € 2000,-.

In totaal volg je voor je diploma 250 uur aan modules, gemiddeld zij dit twee studiejaren. De kosten voor de verschillende modules zijn bepaald op het aantal lesuren dat ze respectievelijk duren en worden per module, dus niet per studiejaar, gefactureerd. Op Advanced InnerMovement kan je binnenkort de kosten per module zien.

Overige studiekosten bestaan uit het aanschaffen van verplichte en facultatieve literatuur en yogamat & benodigdheden. De exacte studiekosten zijn per jaar verschillend, maar zullen gemiddeld €150,- tot €200,- bedragen.

Betaling

Na ontvangst van het inschrijfgeld à €250,- is je inschrijving afgerond. Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. Het is ook mogelijk om in twee termijn te betalen van ieder €1.125,- per periode van 6 maanden. We brengen dan €30,- aan administratiekosten in rekening.

Annulering of stoppen

Na aanmelding heb je 14 dagen bedenktijd. Je kan je inschrijving in deze periode kosteloos annuleren. In geval van annulering na deze periode zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

Als je tijdens het opleidingsjaar besluit te stoppen met de opleiding, geeft dat je geen recht op restitutie van het cursusgeld. Indien wij voor 1 november in het eerste jaar geen afmelding hebben ontvangen gaan we ervan uit dat je doorgaat met het volgende studiejaar en ontvang je daar een factuur voor. Aan afmeldingen na november zijn kosten verbonden.

Hoofddocenten en gastdocenten

De opleiding wordt gegeven door de twee hoofddocenten Jitske van der Velde en Chris Kleinschmidt. Beiden docenten hebben ieder meer dan 20 ervaring in persoonlijke ontwikkeling en begeleiding en lopen sinds 2003 het pad van de yogi. De combinatie van yogadocent en therapeut stelt hen in staat om je zowel in je persoonlijke ontwikkeling als op je pad van bewustwording te begeleiden.

Zij geloven dat je alleen voor kunt gaan in dat wat je hebt ervaren. En in hun leven hebben ze een breed spectrum van menselijke ervaringen doorgemaakt, waarbij zij zelf meerdere malen de reis naar binnen hebben gemaakt. Hierin hebben zij steeds diepere lagen van zichzelf hervonden. Ze hebben dit als zo vervullend en verrijkend voor hun leven ervaren dat ze een levensmissie voelen om dit aan anderen over te dragen en hierin in voor te gaan.

Hoofddocent Jitske Van Der Velde

Jitske heeft na het afronden de van de Intensieve Yoga Scholing van Rob Obermeijer, diverse bijscholingen en verdiepende retraites gevolgd. Ze is een bevoegd zwangerschaps- en postnatale yogadocent. In 2014 heeft haar Yogaschool Yogaya opgericht, waar ze nog wekelijks meerdere lessen geeft. Naast haar kennis en ervaring als yogadocent, brengt ze ook haar ervaring als IFS therapeut in voor de begeleiding van deelnemers tijdens de opleiding

Jitske: “voor mij gaat het beoefenen (en het geven) van yoga over het heel dicht bij / diep in jezelf zijn. Yoga helpt je de verschillende routes naar je essentie te vinden. Voor mij persoonlijk is de weg van overgave en verzachting de mooiste en meest directe weg naar de kern. Ik ben dankbaar dat ik mensen mag begeleiden in dit waardevolle onderzoek naar zichzelf en bewustzijn.”

Hoofddocent Chris Kleinschmidt

Chris is op jonge leeftijd in aanraking gekomen met de yogafilosofie en heeft altijd een grote passie gehad voor persoonlijke ontwikkeling bij hemzelf en bij anderen. De 4-jarige intensieve yogadocenteopleiding van Obermeijer was een belangrijke verdieping en verrijking op zijn ontwikkelpad. In zijn carrière bij een advies en trainingsbureau en in zijn vervolgopleidingen (Phoenix, IFS therapeut) heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren coach en begeleider van persoonlijke leiderschapstrajecten.

Chris: “yoga is voor mij een levenswijze en niet iets wat je alleen op de mat doet. Het helpt mij accepterend en open in het leven te staan. Te vertragen waardoor er ruimte is voor verwondering. Daarnaast wijst yoga mij de weg naar binnen, waar ik, op momenten van genade, oplos in de eenheid en de stilte van ons bestaan”.

Gastdocenten

Wij maken graag gebruik van gastdocenten, wanneer zij de opleiding kunnen verrijken met hun expertise gebied. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een docent in Acroyoga, een specialist in Aryuveda, een ervaren Bhakti yogadocent, een mantrabegeleider of een expert op het gebied van lichamelijke en subtiele anatomie.

De docenten

Chris Kleinschmidt

Hoofddocent

Jitske van der Velde

Hoofddocent

Ervaringen van anderen

“Ik heb mezelf weer teruggevonden, door te ervaren dat ik nooit echt weg was”

“Door de opleiding voel ik me meer ontspannen, authentieker en zelfverzekerder.”

“Ik heb een heel fijn gevoel over gehouden aan eerste sessie met Jitske. Het voelt al meteen een stuk minder spannend om in mijn gedachten te zijn en dat is echt heel erg fijn.”

“Dank voor de waardevolle sessie weer gisteren. Jullie begeleiden het echt heel goed, met rust en zorgvuldigheid. Plus we krijgen echt een gevoel van gelijkwaardigheid en onpartijdigheid.”

“Chris en Jitske hebben met zo ontzettend veel liefde, toewijding en verdieping deze opleiding gegeven, daar heb ik echt niets dan enorme bewondering voor.”

“Door de opleding heb ik mijn innerlijke beweging leren vertalen naar woorden. Hierdoor kan ik anderen meenemen en deelgenoot kan maken. Dit is zowel in mijn persoonlijke leven als wanneer ik yogales geef heel waardevol.”