Basic InnerMovement

Je reis start hier

Het Fundament

Basic InnerMovement

De basisopleiding is een intensieve tweejarige reis naar binnen, waarbij je bewustzijn, zelfinzicht en vermogen om te relateren zullen toenemen. Basic InnerMovement is te volgen als een op zichzelf staande opleiding in persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, maar is ook onderdeel van de 500 uurs opleiding tot erkend yogadocent. Voor meer informatie ga je naar de InnerMovement Yoga Docentenopleiding.

Het eerste jaar
In het eerste jaar van de basisopleiding ligt de focus op het verdiepen in jezelf.  We maken daarbij bewust verbinding met je lichaam, gevoelswereld en gedachtenwereld. Gezamenlijk is dit het ego-construct waar we ons doorgaans als mens mee identificeren. Je leert over voelend aanwezig te zijn in het moment. We toetsen de ervaring aan de verhalen die we aan onszelf vertellen. We schijnen licht op illusies en verslavingen. En we leren over de balans tussen binnen en buiten. Je grenzen kennen en de noodzaak tot begrenzen.

Door je persoonlijkheid goed te leren kennen in al zijn facetten is het mogelijk om te onderscheiden dat je nog meer bent dan dat.

Het tweede jaar
Daar gaan we het tweede jaar op in, waarbij de verruiming van het bewustzijn centraal zal staan. Dit maakt het mogelijk om jezelf te ervaren voorbij de wereld van gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. In een ontvankelijke en open staat van zijn is het mogelijk de hoogste versie van jezelf te ontmoeten.

Ben je nieuwsgierig, lees hieronder meer over het curriculum,
de docenten en de praktische details.

Overzicht Basic InnerMovement jaar 1

Data

Start datum: Januari 2026

De exacte data volgen binnenkort

Les- en contacturen

125 uur les in 20 lesdagen
3 uur persoonlijke coaching

Docenten

Jitske van der Velde
Chris Kleinschmidt

Kosten

€ 2750 per studiejaar

Vervolg

Na deze opleiding kan je verder gaan met Advanced InnerMovement.

Wil je liever het hele pad volgen en yogadocent worden? Dat kan met de Yoga Docentenopleiding.

Persoonlijke ontwikkeling

Bevrijd jezelf van beperkende gedachten en overspoelende emoties

Verruiming van de ervaring

Leer jezelf kennen en ervaren voorbij je gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties

Het fundament voor je yogadocentschap

Leer de yogafilosofie toepassen op jezelf en te integreren in een yogales

Keer de aandacht naar binnen en kom thuis bij jezelf

Aanvullende informatie

In het menu hieronder vind je de belangrijkste info over de basisopleiding van InnerMovement. 

Algemene werkwijze van de opleiding

We onderscheiden ons van andere opleidingsprogramma’s door een unieke combinatie van de authentieke Oosterse yogafilosofie met hedendaagse Westerse psychologische. De yogafilosofie is een belangrijke kapstok, omdat het een ervaringsgericht pad laat zien naar thuiskomen bij jeZelf. De Westerse psychologie verschaft effectieve inzichten en leervormen in persoonlijke ontwikkeling.

Deze combinatie maakt het mogelijk om in onze programma’s duurzame transformaties te doorgaan waarbij je bewustzijn verruimt en de verbinding met jezelf en anderen toeneemt.

In onze opleidingstrajecten hechten we veel waarde aan persoonlijke aandacht, respect voor ieders persoonlijke pad, kleinschaligheid en kwaliteit. Wij geloven namelijk dat je als mens alleen kunt leren en transformeren als er voldoende veiligheid en gelijkwaardigheid aanwezig is. De docenten van InnerMovement stellen zich dus niet op als Guru, maar hebben zich wel onderscheiden in levenservaring en de stappen die ze al op het pad hebben gezet.

Op basis van deze veiligheid ontstaat er bereidheid om naar jezelf te kijken, ook als daarbij donkere delen van jezelf tegenkomt.

Daar waar je zelf normaal gesproken niet durft te gaan, zijn wij er om je te begeleiden en te gidsen.

De beweging naar binnen is voor veel mensen niet natuurlijk, doordat we al jong de aandacht naar buiten leren te richten. Ons zelfbeeld is daardoor voor een belangrijk deel gevormd door projecties, concepten en plaatjes over de uiterlijke wereld.

Hiermee hebben we geleerd te overleven in de maatschappij, maar weet jij ook wat het is om echt te leven vanuit je zelf? 

In de opleiding leer je te onderscheiden tussen binnen en buiten, tussen aangeleerde waarheden en jouw doorleefde waarheid. Je leert de subtiliteit en wijsheid van je innerlijke wereld te onderscheiden van de plaatjes en concepten die je hebt opgedaan in de uiterlijke wereld. Dit onderscheidingsvermogen zullen we beoefenen als een spierbal, zodat je jezelf geleidelijk aan vrijmaakt van conditioneringen die lijden in je leven veroorzaken. Dit leerproces kost tijd en vindt voornamelijk plaats in de ervaring.

Wanneer je onderscheidingsvermogen toeneemt, zal je steeds meer in staat zijn om op jezelf afgestemde keuzes in het leven te maken, waardoor je je werk en relaties als vervullend en voedend zult ervaren.

Inhoudelijke opbouw van de opleiding

De basisopleiding bestaat uit 5 pijlers:

 1. De yogafilosofie

De eeuwen oude yogatraditie beschrijft nauwkeurig verschillende routes om bewust in verbinding te zijn met je lichaam, je gevoelswereld (emoties en gevoelens) je geest en vooral in verbinding met wat je ten diepste bent. Het is de verbinding met jezelf, die je een ervaring van diepe rust, stilte en ontspanning geeft. De Yogasūtra’s van Patañjali (waaronder het achtvoudige pad), de Advaita Vedanta (non dualiteit) en het wereldbeeld vanuit de Samkhyaleer zijn belangrijke elementen vanuit de yogafilosofie die we uitgebreid zullen behandelen en ervaren.

 1. Chakrapsychologie

Daarnaast passen we de Chakrapsychologie toe om de verschillende lagen van ons menszijn te ontdekken, te herkennen en toe te passen op actuele thema’s in ons leven. Naarmate je de chakra’s en hun kwaliteiten beter leert kennen, ben je beter in staat om onbalans in je lichaam en geest te herkennen en daar op af te stemmen.

 1. Yoga, ademwerk en meditatie

Tijdens de opleiding zijn yogalessen, pranayama’s (ademwerk) en meditaties een vast onderdeel, omdat dit de beweging naar binnen op een ervaringsgerichte wijze ondersteunt. Eigenlijk brengen we met de yoga houdingen de filosofie in beweging. Het lichaam is daarbij het instrument om aanwezig te zijn in dit moment en de yogahoudingen zijn een middel om de yogafilosofie te ervaren. Vaak willen we alles met ons hoofd begrijpen, maar ons lichaam bezit een eigen wijsheid en andere vermogens dan het hoofd.  

 1. Moderne psychologie en werkvormen

We beperken ons tijdens de opleiding echter niet tot de yogafilosofie, meditaties en yogahoudingen. Een andere pijler van de opleiding zijn de moderne psychologische stromingen en werkvormen. Met behulp van de laatste inzichten uit de psychologie zijn we in staat om de yogafilosofie op andere creatieve vormen over te brengen. We laten ons daarbij inspireren door IFS, systemisch werken, emotioneel lichaamswerk, haptonomie, mindfulness, dans, inquiries en verschillende vormen van groepsdynamiek.

 1. Persoonlijk ontwikkeltraject

De laatste pijler van de opleiding is het persoonlijke ontwikkeltraject. Jij bent het vertrekpunt -en eindpunt van de reis naar binnen. Je vertrekt bij wie je nu denkt te zijn en eindigt bij de ontmoeting met jezelf. Dit ondersteunen we door ruimte te bieden tijdens de opleidingsdagen voor je persoonlijke leerproces en uitdagingen. Twee keer per jaar ontvang je individuele begeleiding in een coachingsgesprek met de hoofddocenten, waarbij er de gelegenheid is om dieper in te gaan op persoonlijke vraagstukken. Andere onderdelen die bijdragen aan het integreren en toepassen van de lessen die worden gegeven in de opleidingsweekenden zijn; het starten van een eigen yoga -en meditatie practise, het uitvoeren van persoonlijke opdrachten, het bijhouden van een logboek, het maken van Chakra werkstukkken en deelname aan een intervisie groep met andere deelnemers. 

Programma elementen van de opleiding

Opleidingsdagen in de groep

Elk 4 weken komen we twee dagen achter elkaar op de vrijdag en zaterdag bij elkaar voor de opleiding. Er is geen opleiding in de maanden juli en dec. De opleidingsdagen vinden plaats van 10.00 tot 17.00. Hieronder geven we een voorbeeld van hoe het programma van een gemiddelde opleidingsdag eruitziet:

10.00 – 10.15            Aankomstmeditatie
10.00 – 11.00            Check-in / deelronde
11.00 – 12.30            Verdiepende Yogales
12.30 – 13.30            Lunchpauze
13.30 – 15.00            Blok Yoga filosofie
15.00 – 15.30            Pauze
15.30 – 16.30            Chakrapsychologie
16.30 – 17.00            Afsluitend blok

Afhankelijk van het groepsproces en de energie in de groep kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen verschuiven naar eerder of later op dag of zelfs naar een volgend weekend, maar het bovenstaande programma geeft een indruk van hoe een opleidingsdag er in het algemeen uitziet.

Intervisiebijeenkomsten

De intervisiebijeenkomsten vinden 8 keer per jaar plaats in de periode tussen de opleidingsblokken. De intervisiebijeenkomsten zijn een belangrijk onderdeel om samen met je studiegenoten de lesstof uit de lesblokken te integreren en toe te passen. Er is dan de gelegenheid om te leren van elkaar. Een gemiddelde intervisiebijeenkomst duurt 2-4 uur en wordt door de deelnemers voorbereid en begeleid. Tijdens de eerste intervisiebijeenkomst zal de hoofddocent nog aansluiten om het proces te begeleiden en uit te leggen.

Individuele coachingsgesprekken

Elk jaar van de tweejarige basisopleiding ontvang je twee coachingsgesprekken met 1 van de hoofddocenten. Er is dan ruimte op dieper in te gaan op persoonlijke vraagstukken en om te reflecteren op je leerproces tijdens de opleiding. Op aanvraag en tegen extra kosten is het mogelijk om extra individuele begeleiding te krijgen. Dit kan behulpzaam zijn wanneer je vastloopt in je persoonlijke proces of met thema’s rondloopt die meer tijd en ruimte vragen dan beschikbaar is tijdens de opleidingsdagen.

Studiebelasting van de opleiding

We maken hierbij onderscheid tussen contacturen en de totale studiebelasting.

Eerste jaar:

 • 20 lesdagen – 125 contacturen
 • 2 coachingsgesprekken – 3 contacturen
 • 8 intervisiebijeenkomsten – 24 uur studiebelasting, waarvan 2 contacturen
 • Zelfstudie en persoonlijke opdrachten – 80 uur studiebelasting

In totaal 232 uur studiebelasting, waarvan 130 contacturen

Tweede jaar:

 • 20 lesdagen opleidingsblokken – 125 contacturen
 • 2 coachingsgesprekken – 3 contacturen
 • 8 intervisiebijeenkomsten – 24 uur studiebelasting
 • Zelfstudie en persoonlijke opdrachten – 80 uur studiebelasting

In totaal 232 uur studiebelasting, waarvan 128 contacturen

Praktische informatie over de opleiding

Toelating

De opleiding is toegankelijk voor iedereen die ouder is dan 25 jaar en die in staat is om op de stof te verwerken. Als vooropleiding verwachten we minimaal havo denkniveau of vergelijkbaar. Ook dien je lichamelijk en geestelijk gezond te zijn. Voor de definitieve toelating zal er een toelatingsgesprek plaatsvinden met een van de docenten.

Opleidingsdata

De opleidingsblokken vinden altijd op de vrijdag en zaterdag plaats, We starten om 10.00 en eindigen de dag om 17.00.

 • Opleidingsblok 1: 
 • Opleidingsblok 2: 
 • Opleidingsblok 3: 
 • Opleidingsblok 4: 
 • Opleidingsblok 5: 
 • Opleidingsblok 6: 
 • Opleidingsblok 7: 
 • Opleidingsblok 8: 
 • Opleidingsblok 9: 
 • Opleidingsblok 10: 

Locatie

De opleiding werd de afgelopen jaren gegeven in de yogaschool Yogaya in het centrum van Utrecht aan de Westerkade 23.  We zijn op dit moment echter op zoek naar een andere locatie in de buurt van Utrecht. Daarbij zullen we uiteraard rekening houden met de bereikbaarheid van de locatie. We zullen de locatie ruim voor de start van de opleiding communiceren

Introductie workshop

Tijdens onze introductie workshops ben je van harte welkom om kennis te maken met de basisopleiding van InnerMovement. In de het  eerste deel geven we yogales waarmee je onze stijl van lesgeven kunt ervaren. Vervolgens krijg je informatie over de opleiding. Je kunt dan ook kennismaken met de hoofddocenten en er zijn oud deelnemers aanwezig die hun ervaringen met je delen. Voor meer informatie over de introductie workshops, klik op deze link; introductie workshop.

Toelatingsgesprek en inschrijving

Heb je belangstelling voor de basis opleiding van InnerMovement, meld je dan via de knop hieronder aan. Wij nemen dan contact met je op voor het inplannen van een toelatingsgesprek.

Tijdens het toelatingsgesprek kan je al je vragen stellen en maak je kennis met 1 van de hoofddocenten. Gezamenlijk verkennen we of de basisopleiding bij je past, door meer te horen over je achtergrond en motivatie om aan de basis opleiding deel te nemen. Als je ergens anders al een (gedeeltelijke) yoga- opleiding gevolgd, dan bepalen we samen met jou in welk studiejaar je het beste je yogaopleiding kunt voortzetten of voltooien.

Als er dan van beide kanten een match is ontvang je een inschrijfformulier, inclusief de algemene voorwaarden. Zodra wij je inschrijfformulier hebben verwerkt ontvang je van ons de factuur voor het eerste jaar. Na betaling ben je deelnemer van de basisopleiding en zal je voor de start voor de opleiding nog aanvullende info ontvangen met praktische informatie.

Kosten, betaling en annuleren

Kosten

De opleidingskosten voor het studiejaar 2026-2027 bedragen € 2.750,-. Dit bedrag is inclusief € 250,-  inschrijfgeld. Per jaar worden de kosten van het lesgeld vastgesteld, door het voorafgaande bedrag met de inflatie te corrigeren.
Overige studiekosten bestaan uit het aanschaffen van verplichte en facultatieve literatuur en yogamat & benodigdheden. De exacte studiekosten zijn per jaar verschillend, maar zullen gemiddeld €150,- tot €200,- bedragen.

Betaling

Na ontvangst van het inschrijfgeld à €250,- is je inschrijving afgerond. Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. Het is ook mogelijk om in twee termijn te betalen. We brengen dan €30,- aan administratiekosten in rekening.

Annulering of stoppen

Na aanmelding heb je 14 dagen bedenktijd. Je kan je inschrijving in deze periode kosteloos annuleren. In geval van annulering na deze periode zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

Als je tijdens het opleidingsjaar besluit te stoppen met de opleiding, geeft dat je geen recht op restitutie van het cursusgeld. Indien wij voor 1 november in het eerste jaar geen afmelding hebben ontvangen gaan we ervan uit dat je doorgaat met het volgende studiejaar en ontvang je daar een factuur voor. Aan afmeldingen vanaf 1 november zijn kosten verbonden.

De docenten

Chris Kleinschmidt

Hoofdocent

Jitske van der Velde

Hoofddocent

Ervaringen van anderen

“Ik heb mezelf weer teruggevonden, door te ervaren dat ik nooit echt weg was”

“Door de opleiding voel ik me meer ontspannen, authentieker en zelfverzekerder.”

“Ik heb een heel fijn gevoel over gehouden aan eerste sessie met Jitske. Het voelt al meteen een stuk minder spannend om in mijn gedachten te zijn en dat is echt heel erg fijn.”

“Dank voor de waardevolle sessie weer gisteren. Jullie begeleiden het echt heel goed, met rust en zorgvuldigheid. Plus we krijgen echt een gevoel van gelijkwaardigheid en onpartijdigheid.”

“Chris en Jitske hebben met zo ontzettend veel liefde, toewijding en verdieping deze opleiding gegeven, daar heb ik echt niets dan enorme bewondering voor.”

“Door de opleding heb ik mijn innerlijke beweging leren vertalen naar woorden. Hierdoor kan ik anderen meenemen en deelgenoot kan maken. Dit is zowel in mijn persoonlijke leven als wanneer ik yogales geef heel waardevol.”